Kalendarium

Rapory kwartalne

RaportData
raport okresowy za III kwartał 202110 listopad 2021
raport okresowy za II kwartał 202110 sierpień 2021
raport okresowy za I kwartał 202110 maj 2021
Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2020 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raport roczny

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2020 został opublikowany w dniu 19 marca 2021 roku