Kontakt

Kontakt

info@aldasa.pl

+48 12 654 05 19

Dane firmy

ALDA S.A.
ul. Melioracyjna 6
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP: 8871762757
KRS: 0000390068


Dane rejestrowe spółki

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość Kapitału Zakładowego: 229 360 PLN