Raporty EBI

2021

RB 20/2021 z dn. 14.08.2021 r – ALDA SA (20/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku (infostrefa.com)

RB 19/2021 z dn. 08.08.2021 r – ALDA SA (19/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego (infostrefa.com)

RB 18/2021 z dn. 29.06.2021 r  – ALDA SA (18/2021) Uzupełnienie do raportu nr 15/2021 – Powołanie Prezesa Zarządu

RB 17/2021 z dn. 28.06.2021 r  – ALDA SA (17/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

RB 16/2021 z dn. 28.06.2021 r  – ALDA SA (16/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2021 r.

RB 15/2021 z dn. 25.06.2021 r  – ALDA SA (15/2021) Powołanie Prezesa Zarządu

RB 14/2021 z dn. 23.06.2021 r  – ALDA SA (14/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu

RB 13/2021 z dn. 09.06.2021 r  – ALDA SA (13/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

RB 12/2021 z dn. 01.06.2021 r  – ALDA SA (12/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r.

RB 11/2021 z dn. 12.05.2021 r  – ALDA SA (11/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

RB 10/2021 z dn. 10.05.2021 r  – ALDA SA (10/2021) Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail

RB 9/2021 z dn. 06.05.2021 r  – ALDA SA (9/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

RB 8/2021 z dn. 07.04.2021 r  – ALDA SA (8/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

RB 7/2021 z dn. 31.03.2021 r  – ALDA SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

RB 6/2021 z dn. 12.03.2021 r  – ALDA SA (6/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.

RB 5/2021 z dn. 11.03.2021 r  – ALDA SA (5/2021) Zamiana akcji uprzywilejowanych imiennych serii A i D na akcje zwykłe na okaziciela

RB 4/2021 z dn. 04.03.2021 r  – ALDA SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r.

RB 3/2021 z dn. 04.03.2021 r  – ALDA SA (3/2021) Raport Roczny za rok 2020

RB 2/2021 z dn. 01.03.2021 r  – ALDA SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

RB 1/2021 z dn. 28.01.2021 r  – ALDA SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

2020

RB 13/2020 z dn. 20.11.2020 r  – ALDA SA (13/2020) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020-2021

RB 12/2020 z dn. 13.11.2020 r  – ALDA SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

RB 11/2020 z dn. 14.08.2020 r  – ALDA SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

RB 10/2020 z dn. 26.06.2020 r  – ALDA SA (10/2020) Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.

RB 9/2020 z dn. 26.06.2020 r  – ALDA SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2020 r.

RB 8/2020 z dn. 10.06.2020 r  – ALDA SA (8/2020) Złożenie rezygnacji przez członków Zarządu

RB 7/2020 z dn. 28.05.2020 r  – ALDA SA (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku

RB 6/2020 z dn. 14.05.2020 r  – ALDA SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

RB 5/2020 z dn. 20.04.2020 r  – ALDA SA (5/2020) Raport Roczny za rok 2019

RB 4/2020 z dn. 14.04.2020 r  – ALDA SA (4/2020) Korekta tytułu raportu bieżącego nr 3/2020

RB 3/2020 z dn. 14.04.2020 r  – ALDA SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

RB 2/2020 z dn. 14.02.2020 r  – ALDA SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

RB 1/2020 z dn. 14.01.2020 r  – ALDA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2019

RB 12/2019 z dn. 16.12.2019 r  – ALDA SA (12/2019) Zawiadomienie o zawarciu umowy o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect .

RB 11/2019 z dn. 11.12.2019 r  – ALDA SA (11/2019) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

RB 10/2019 z dn. 09.12.2019 r  – ALDA SA (10/2019) Zmiana nazwiska członka Rady Nadzorczej

RB 9/2019 z dn. 14.11.2019 r  – ALDA SA (9/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

RB 8/2019 z dn. 14.08.2019 r  – ALDA SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku

RB 7/2019 z dn. 26.06.2019 r.- ALDA SA (7/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

RB 6/2019 z dn. 26.06.2019 r.- ALDA SA (6/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 r.

RB 5/2019 z dn. 30.05.2019 r.- ALDA SA (5/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2019 roku

RB 4/2019 z dn. 30.02.2019 r.- ALDA SA (4/2019) Raport Roczny za rok 2018

RB 3/2019 z dn. 14.05.2019 r.- ALDA SA (3/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

RB 2/2019 z dn. 14.02.2019 r.- ALDA SA (2/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

RB 1/2019 z dn. 18.01.2019 r.- ALDA SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

2018

RB 14/2018 z dn. 26.11.2018 r.- ALDA SA (14/2018) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

RB 13/2018 z dn. 14.11.2018 r.- ALDA SA (13/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

RB 12/2018 z dn. 14.08.2018 r.- ALDA SA (12/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

RB 11/2018 z dn. 26.06.2018 r.- ALDA SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2018 r.

RB 10/2018 z dn. 22.06.2018 r.- ALDA SA (10/2018) Powołanie nowego członka Zarządu

RB 9/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (9/2018) Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku

RB 8/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (8/2018) korekta raportu bieżącego 7/2018

RB 7/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku

RB 6/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (6/2018) Raport Roczny za rok 2017

RB 5/2018 z dn. 14.05.2018 r.- ALDA SA (5/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

RB 4/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (4/2018) Tekst jednolity Statutu

RB 3/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (3/2018) Tekst jednolity Statutu

RB 2/2018 z dn. 14.02.2018 r.- ALDA SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

RB 1/2018 z dn. 25.01.2018 r.- ALDA SA (1/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

2017

RB 13/2017 z dn. 13.12.2017 r.- ALDA SA (13/2017) Zakończenie subskrypcji akcji serii F

RB 12/2017 z dn. 5.12.2017 r.- ALDA SA (12/2017) Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zawarcie umowy objęcia akcji

RB 11/2017 z dn. 30.11.2017 r.- ALDA SA (11/2017) Korekta raportu bieżącego EBI RB 16/2015 z dnia 14 sierpnia 2015

RB 10/2017 z dn. 14.11.2017 r.- ALDA SA (10/2017) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

RB 9/2017 z dn. 14.11.2017 r.- ALDA SA (9/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

RB 8/2017 z dn. 14.08.2017 r.- ALDA SA (8/2017) Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

RB 7/2017 z dn. 28.06.2017 r.- ALDA SA (7/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2017 r.

RB 6/2017 z dn. 27.06.2017 r.- ALDA SA (6/2017) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

RB 5/2017 z dn. 2.06.2017 r.- ALDA SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 28 czerwca 2017 roku

RB 4/2017 z dn. 30.05.2017 r.- ALDA SA (4/2017) Raport Roczny za rok 2016

RB 3/2017 z dn. 15.05.2017 r.- ALDA SA (3/2017) Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

RB 2/2017 z dn. 04.02.2017 r.- ALDA SA (2/2017) Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

RB 1/2017 z dn. 24.01.2017 r.- ALDA SA (1/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku