Raporty ESPI

2021

RB 17/2021 z dn. 06.07.2021 r.- ALDA SA (17/2021) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

RB 16/2021 z dn. 05.07.2021 r.- ALDA SA (16/2021) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

RB 15/2021 z dn. 05.07.2021 r.- ALDA SA (15/2021) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach i ustanie stosunku dominacji

RB 14/2021 z dn. 29.06.2021 r.- ALDA SA (14/2021) Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach

RB 13/2021 z dn. 28.06.2021 r.- ALDA SA (13/2021) Zbycie wszystkich udziałów w Spółce zależnej od Emitenta

RB 12/2021 z dn. 28.06.2021 r.- ALDA SA (12/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

RB 11/2021 z dn. 22.06.2021 r.- Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach oraz zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji ALDA S.A.

RB 10/2021 z dn. 01.06.2021 r.- ALDA SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r.

RB 9/2021 z dn. 20.05.2021 r.- ALDA SA (9/2021) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta

RB 8/2021 z dn. 30.04.2021 r.- ALDA SA (8/2021) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta, objęcie udziałów i zawarcie umowy przenoszącej ZCP

RB 7/2021 z dn. 31.03.2021 r.- ALDA SA (7/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

RB 6/2021 z dn. 18.03.2021 r.- ALDA SA (6/2021) Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach

RB 5/2021 z dn. 16.03.2021 r.- ALDA SA (5/2021) Rejestracja Spółki zależnej od Emitenta i powstanie grupy kapitałowej

RB 4/2021 z dn. 12.03.2021 r.- ALDA SA (4/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.

RB 3/2021 z dn. 04.03.2021 r.- ALDA SA (3/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r.

RB 2/2021 z dn. 03.03.2021 r.- ALDA SA (2/2021) Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego

RB 1/2021 z dn. 02.03.2021 r.- ALDA SA (1/2021) Otrzymanie raportu z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2020

RB 12/2020 z dn. 21.12.2020 r.- ALDA SA (12/2020) Podpisanie listu intencyjnego oraz podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie analizy możliwości wydzielenia ZCP

RB 11/2020 z dn. 09.11.2020 r.- ALDA SA (11/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji

RB 10/2020 z dn. 27.10.2020 r.- ALDA SA (10/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji

RB 9/2020 z dn. 12.10.2020 r.- ALDA SA (9/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji

RB 8/2020 z dn. 28.09.2020 r.-  ALDA SA (8/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji

RB 7/2020 z dn. 14.09.2020 r.-  ALDA SA (7/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji

RB 6/2020 z dn. 01.07.2020 r.- ALDA SA (6/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.

RB 5/2020 z dn. 26.06.2020 r.- ALDA SA (5/2020) Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.

RB 3/2020 z dn. 28.05.2020 r.- ALDA SA (3/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku

RB 2/2020 z dn. 27.05.2020 r.- ALDA SA (2/2020) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

RB 1/2020 z dn. 19.05.2020 r.- ALDA SA (1/2020) Otrzymanie dofinasowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19

2019

RB 5/2019 z dn. 27.06.2019 r.- ALDA SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.

RB 2/2019 z dn. 30.05.2019 r.- ALDA SA (2/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2019 roku

RB 1/2019 z dn. 29.05.2019 r.- ALDA SA (1/2019) Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

2018

RB 8/2018 z dn. 27.06.2018 r.- ALDA SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

RB 6/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (6/2018) Korekta raportu bieżącego nr 5 /2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku

RB 5/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (5/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku

RB 4/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (4/2018) Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

RB 3/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (3/2018) Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie publicznej – korekta raportu bieżącego nr 2/2018

RB 2/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (2/2018) Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

RB 1/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (1/2018) Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.