Rynek Kapitałowy

KONTAKT DLA INWESTORÓW

tel.: 12 654 05 19
e-mail: info@aldasa.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.: 12 654 05 19
e-mail: info@aldasa.pl

ANIMATOR AKCJI

PKO Bank Polski S.A.
Ul. Puławska 15
02-515 Warszawa