Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej

Monika Górska – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej

Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej